Eenmalige donatie

Draagt u Theater de Kampanje, zeker in deze onzekere tijd, een warm hart toe en wilt u dit bekrachtigen door geld te doneren? Wij zijn u hiervoor enorm dankbaar. Met uw bijdrage helpt u mee het cultureel aanbod in Den Helder op peil te houden en draagt u bij aan het behoud van Theater de Kampanje voor de volgende generaties. Dank u!

Tip: wist u dat particulieren in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI, zoals Theater de Kampanje, mogen vermenigvuldigen met 1,25 en als gift mogen aftrekken? Meer informatie

U kunt ook Vriend van de Kampanje worden, u leest er hier meer over.